Un museu acabat és un museu mort, i un museu mort és un museu inútil. G. Brown Goode, 1895
molecula, museografia, didàctica, interpretació, patrimoni, gràfica, interactius, video, audiovisuals, museu, jaciment