Un museu acabat és un museu mort, i un museu mort és un museu inútil. G. Brown Goode, 1895Reconstrucció del crani d'un Hippopotamus. Es va realitzar per a l'exposició "Europa fa un milió d'anys", de l'IPHES


Reconstrucció del paleoambient d'ara fa 1 milió d'anys, realitzada per a l'exposició "Europa fa 1 milió d'anys" de l'IPHESmolecula, museografia, didàctica, interpretació, patrimoni, gràfica, interactius, video, audiovisuals, museu, jaciment