Un museu acabat és un museu mort, i un museu mort és un museu inútil. G. Brown Goode, 1895Reconstrucció d'espais patrimonials, de caire didàctic


Reconstrucció de caire realista d'edificis històrics


Confecció de materials didàctics de reconstrucció


molecula, museografia, didàctica, interpretació, patrimoni, gràfica, interactius, video, audiovisuals, museu, jaciment